Zdar vandrovníci

Tento web vznikl vlivem stále rychlejšího odumírání mozkových buněk, jejímž důsledkem je zvyšující se neschopnost si cokoliv zapamatovat. Než tento stav dojde do stádia absolutní nevědomosti, bude snahou shromáždit zde informace o akcích a činech jedné skupiny lidí. Byla by škoda na vše zapomenout.

Aktuální dění

Kolik toho tady je?